Сертификатите като ефективен начин за реклама

Не виждате общо между едното и другото? Напротив, сертификатът е източник на нови възможности за прокламация на Вашите стоки и услуги. Той показва и доказва Вашето вложение в нови знания, умения, принадлежността Ви към определена група, обединена от общ признак.
Сертификатът е писаното доказателство, че лицето или бизнес Х, носи определени качества, знания, умения.

Как да използвате сертификата си за реклама? Обявете, че го имате. Много фирми правят точно това. Проблемът обаче, е че приключват с „Горди сме да обявим, че нашата фирма беше отличена като…“ или нещо друго в този дух. И дотук всичко приключва. С умно подбраният сертификат обаче и добре планираното му разгласяване, може да се изгради цяла комуникационна стратегия.

Да разгледаме примерно, сертификат Коректна Фирма. Негови носители са фирмите, които имат безупречна Интернет репутация. Това издаващият сертификата орган проверява с помощта на специален софтуер, който се гмурка в дебрите на мрежата и търси по ядро ключови думи има или не, отрицателни мнения за дадена фирма.

Какво обединява Коректните Фирми? Чистият им Интернет имидж.

Как се използва сертификатът за реклама? Всъщност, конкретно за този сертификат, рекламната кампания действа сама, без почти никаква намеса от страна на отличения бизнес.

Как така? Не сте ли чули рекламните спотове, които вървят по Радио 1, БГ радио и телевизиите под шапката на БТВ медиа Груп? Не? Е, има ги. Те прокламират използването на услугите и стоките на фирми, които носят сертификат Коректна Фирма. За прилежащия бизнес остава само да закачи писания сертификат в производствените си помещения, да маркира със стикерите автомобили или обекти на фирмата, да вмъкне съобщение на сайта си.

Проектът събира бизнеса и във виртуалното пространство. Той разполага с база данни на Коректните Бизнеси, които обединява. Там те имат свои мини уеб сайт, на който представя себе си по избран лично начин.

Ето Ви ефективна реклама чрез сертификат!

За ползата от сертифицирането и качеството на фирмите

Много от предприемачите се стремят към признание за тяхната дейност, което ще се отрази благотворно върху фирмената политика. Кандидатстването за лицензиране и сертификати днес е водещо, поне за уважаващите себе си бизнес собственици. За тях е най-важно да получат потвърждение за качествените изменения, които са настъпили в производството на продуктите.

Рецесията и възникналите противоречия, относно производството и предлагането на продукти и услуги, доведе до създаването на нови бизнес отношения. Основна роля в годините, които последваха икономическата криза, играе прозрачността и коректността във взаимоотношенията производител-потребител.

Хората са доста наясно с негативните икономически практики, които белязаха цели десетилетия от развитието на световната финансова политика. Всеки потребител е изпитвал горчивина, причинена от незадоволителното качество или нелоялно предлагане на съответните стоки и услуги. Сега е времето, когато се налагат нови икономически фактори, като ние сме привилегировани да живеем в „най-интересното от всички времена”.

Сертифицирането на фирмите в съвременния свят се извършва, съобразно строги правила, които регламентират причастността на компаниите към изработването и предлагането на по-стойностна продукция. Отличаването със сертификати и лицензионни документи е резултат от анализирането на актуалното състояние на фирмите. Тяхната дейност бива щателно изследвана, за да се потърсят положителните моменти в тяхната работа.

Ползите от сертифицирането са несъмнени, като ползата от него е дълготрайна и твърде значима. Фирмите, притежаващи отличия, като Сертификат „Коректна фирма”, влизат в база данни, която може да се определи и като престижна. Там са посочени всички компании, които са фактор в развитието на европейските икономики.

Проектът „Коректна фирма” е много повече от добра инициатива, а неговото влияние върху отделните икономически отрасли е доста важно. Проектът се фокусира върху анализирането на отделните фирми, съобразно положителните мнения, които са споделени в глобалната мрежа Интернет. Така се постига актуалност, безпристрастност и положително отношение към фирмените политики. Общият брой на европейските компании, включени в този проект, достига над 173 000.

Сертифицирането е ползотворно за фирмените резултати

Когато избираме определен продукт, ние искаме да научим повече информация за неговите характеристики и възможности. Това може да се случи, ако потърсим необходимите ни сведения, най-вече в Интернет пространството.

Съществуват редица сайтове, които предлагат важна информация, отнасяща се до предлаганите продукти и услуги. В тях могат да се открият и интересни мнения на клиенти, които са имали опит в употребата на съответните стоки.

Предимството на сайтовете е тяхната достъпност и разнообразност. Те могат да бъдат достигнати от всички потребители, които търсят полезни сведения и новини. Но сайтовете защитават определени интереси, като това зависи от тяхната насоченост.

Интернет пространството е най-неизследваната, но и най-ползотворна среда, в която може да се развива бизнес реклама. Различните сайтове предлагат и различна гледна точка, която е съобразена с насочеността на Интернет блоговете. Но как да открием наистина вярната и полезна информация, когато търсим определени продукти?

Това може да стане, ако притежаваме необходимия опит да отсяваме сведенията, публикувани в глобалната мрежа. За тази цел е нужна и съответната подготовка, която е съобразена и с базови сведения, относно продуктите. Все пак съществуват сайтове, които са незаменими помощници на клиентите, когато трябва да правят избор. Те се отличават по своята компетентност и позитивно отношение към потребителските проблеми и желания.

Положителните коментари влияят доста благотворно върху клиентите, но най-вече върху самите компании. Фирмите разчитат на положителния имидж, който е изключително важен, ако желаят да подобрят своите финансови резултати. Така се стига до признание, което отива доста по-далеч от обикновеното признание. Това са сертификатите, които получават компаниите, за своята изключителна и надеждна работа с клиентите.

Едно от тези отличия е Сертификат „Коректна фирма”, който показва положителната нагласа на клиентите, по отношение на компаниите. Той се връчва в европейските държави, където проектът има свои представителства. Доказателство за неговата популярност са близо 173 000-те европейски компании, отличени със сертификата.

Ползата от придобиване на нови знания

Сертифицирането е начин да се отличим, от останалите кандидати за работа или определена позиция. Получаването на лицензионни документи носи прекалено много предимства, за да бъде подценявана тази възможност.

От една страна ние получаваме повече шансове, когато кандидатстваме за работа или професионален проект. От друга страна признанието, което несъмнено придобиваме със завършването на определени курсове е начин да си повишим самочувствието.

Третото предимство на сертифицирането се крие в покриването на нормативи и тестове, което ни носи повече познания. А знанието, както много добре знаем е сила. С новите знания и умения, както и с подходящата и акуратна информация, ние ще бъдем по-свободни да избираме.

Именно изборът ни определя, като съвременни свободни хора. Начинът, по който избираме ни отличава от хората, живели в миналото. Много от нас обичат да казват, че човек е това, което купува. Бихме казали, че човек е определен от неговия избор.

Допреди няколко години хората бяха малко по-неразумни, когато трябваше да изберат продукт или услуга. Предлагането превишаваше търсенето, а това се отразяваше и на безразборния понякога избор, който правеха потребителите. С придобиването на нови знания, както и с получаването на значително по-голямо количество информация от преди, хората се чувстват по-уверени и логични.

Но това не е прагматизъм, от който прекалено много се страхуват бизнес предприемачите. Защото прагматизмът на потребителите предполага мимолетен интерес към продуктите и услугите на съответните компании. Увереността на клиентите се е изградила, в следствие на знанията, получени от опита и от знанията, формирани през техния живот.

Хората знаят как и какво да купуват, но това не им пречи да продължат да следват „сърцата” си, когато избират своята следваща стока или услуга. Потребителите са по-уверени, защото са осланят и на проекти, като „Коректна фирма”. Той е обединил всички значими европейски компании, в своя сайт и база данни. Предимството на тези фирми е свързано с качеството, което предлагат на своите потребители.

Защо ми е нужен поредният сертификат?

Защо ми е нужен поредният сертификат?

Реално, не Ви е нужен. Трябва Ви сертификат, който има реални измерения на полезност.
Сертификатите са писмен документ, удостоверяващ, че след определена проверка, носите дадени качества, характеристики, умения и принадлежите към определена група.
Ако оставим задължителните сертификати настрана, с които, искаш – не искаш трябва да се сдобиеш, ако искаш да упражняваш определена дейност, то останалите сертификати са на абсолютно доброволни начала.
С други думи казано, преценяш си искаш ли ги, или не.

Сертификатът, обаче, освен принадлежност, показва и надеждност. Той е вид реклама пред клиент на бизнеса, защото показва развитие, учене, стремеж не само за поддържане на едно ниво, но и за растеж.

Ако един подобен документ, е основателен и почива на разумна принадлежност или придобити знания и умения, защо да не инвестирате в него? Това реално, е инвестиция в бъдещето.

Освен останалото, популярните (колко комерсиално) сертификати са разпознаваеми. Което автоматически Ви причислява към определена категория, която очевидно одобрявате, щом сте се сдобили с въпросния документ. А тази принадлежност, води до ползи.

Освен чисто нематериалната стойност на сертификата – знания, умения, качества – той си има абсолютно веществена такава. Обикновено, във вид на хартия, луксозна, със съответни писания, запазен знак и разбира се, красива рамка. Клиентите в доста офиси и производствени помещения се заглеждат в тези картини на постиженията на бизнесите. Освен там обаче, можете да обявите и своята принадлежност в Интернет сайта си. Колко му е, да публикувате с гордост „Щастливи сме, да Ви съобщим, че днес, …, фирма…, бе отличена с ….“ Потребителите, които търсят информация доста често именно в мрежата, разглеждайки сайта Ви, ще могат да видят и какви сертификации притежавате. Ако сертификатът Ви пък е за Коректна Фирма, каква по-добра реклама и добавено доверие бихте могли да получите? Принадлежащата към проекта група фирми е разпознаваема на международно ниво и по-точно в, последно май бяха осем, държави.
Добра репутация в комбинация със сертификация, винаги е добър избор. Дерзайте. (И си решете, искате ли поредния сертификат, или не – правите си таблица, става и бял лист с черта по средата, отляво „За“, отдясно „Против“, резултатът сам ще си покаже)